Hversu mikið veist þú um MEPS?

1.Stutt kynning á MEPS

MEPS(Lágmarksorkuframmistöðustaðlar) er ein af kröfum kóreskra stjórnvalda um orkunotkun rafmagnsvara.Innleiðing MEPS vottunar er byggð á 15. og 19. greinum „Rational Utilization of Energy Act“ (에너지이용합리화법), og innleiðingarreglurnar eru dreifibréf nr. 2011-263 frá kóreska þekkingarhagkerfinu.Samkvæmt þessari kröfu þurfa tilgreindir vöruflokkar sem seldir eru í Suður-Kóreu að uppfylla kröfur MEPS, þar á meðalísskápar,sjónvörp, o.s.frv.

„Rational utilization of energy Law“ (에너지이용합리화법) var endurskoðað 27. desember 2007, sem gerði „Biðstaða Kóreu 2010“ áætlunina sem sett var af kóreska þekkingarhagkerfisráðuneytinu og KEMCO (Korea Energy Management Corporation) lögboðin.Í þessari áætlun verða vörur sem standast kröfuna um rafræna biðstöðu en uppfylla ekki orkusparnaðarstaðalinn í biðstöðu að vera merktar með viðvörunarmerki;ef varan uppfyllir orkusparnaðarstaðla þarf að festa orkusparnaðarmerkið „Energy Boy“ á.Forritið nær yfir 22 vörur, aðallega tölvur, beinar o.fl.

Til viðbótar við MEPS og e-Bandby kerfin, hefur Kórea einnig vottun fyrir hágæða vöru.Vörur sem falla undir kerfið fela ekki í sér vörur sem falla ekki undir MEPS og e-Standy, en vörur sem hafa staðist hávirkni vottunarkerfið geta einnig notað „Energy Boy“ merkið.Sem stendur eru til 44 tegundir af hágæða vottuðum vörum, aðallega dælur, katlar ogljósabúnaði.

MEPS, e-Bandby og afkastamikil vöruvottunarpróf þurfa öll að fara fram á rannsóknarstofu sem tilnefnd er af KEMCO.Eftir að prófinu er lokið er prófunarskýrslan send til KEMCO til skráningar.Skráðar vöruupplýsingar verða birtar á vefsíðu orkumálastofnunar Kóreu.

2.Glósur

(1) Ef vörur í MEPS tilnefndum flokki ná ekki orkunýtnivottun eins og krafist er, getur kóreska eftirlitsyfirvaldið beitt sekt allt að 18.000 Bandaríkjadali;

(2)Í e-Standby áætluninni um litla orkunotkun, ef vöruviðvörunarmerkið uppfyllir ekki kröfurnar, getur kóreska eftirlitsyfirvaldið beitt 5.000 Bandaríkjadala sekt á hverja gerð.

2

Birtingartími: 21. september 2022